آخرین مطالب
فیلترگذاری نتایج گزارش با استفاده از خصوصیت Filter (آموزش پیشرفته اکسس)
فیلترگذاری نتایج گزارش با استفاده از خصوصیت Filter (آموزش پیشرفته اکسس)
آموزش نحوه فیلترگذاری نتایج گزارش ها در اکسس ...
بازدید: ٣۵
پیدا کردن مقدار ماکزیمم (آموزش Google Sheet)
پیدا کردن مقدار ماکزیمم (آموزش Google Sheet)
آموزش پیدا کردن مقدار ماکزیمم در گوگل شیت ...
بازدید: ٢٨
محاسبه مقدار میانگین (آموزش Google Sheet)
محاسبه مقدار میانگین (آموزش Google Sheet)
آموزش نحوه محاسبه مقدار میانگین در گوگل شیت ...
بازدید: ٢٢
تقسیم (آموزش Google Sheet)
تقسیم (آموزش Google Sheet)
آموزش نحوه استفاده از تقسیم در گوگل شیت ...
بازدید: ٢۵
ضرب (آموزش Google Sheet)
ضرب (آموزش Google Sheet)
آموزش نحوه استفاده از ضرب در Google Sheet ...
بازدید: ١۶
تفریق (آموزش Google Sheet)
تفریق (آموزش Google Sheet)
آموزش تفریق در گوگل شیت ...
بازدید: ١٧
جمع (آموزش Google Sheet)
جمع (آموزش Google Sheet)
آموزش انجام عمل حمع در گوگل شیت ...
بازدید: ١٨
آموزش تصویری Google Sheet
آموزش تصویری Google Sheet
در این قسمت به بیان نحوه ایجاد و استفاده از کاربرگ نگار گوگل (Google Slide) به زبان ساده و به کمک تصاویر می پردازیم. امی ...
بازدید: ٣٩
افزودن یک Group و Sort به گزارش اکسس (آموزش پیشرفته اکسس)
افزودن یک Group و Sort به گزارش اکسس (آموزش پیشرفته اکسس)
آموزش نحوه افزودن یک Sort و Group در گزارش اکسس ...
بازدید: ۶۵
استفاده از فرم پرس و جوی ساخت جدول (Make Table Query) برای جمع آوری داده های آرشیوی (آموزش پیشرفته اکسس)
استفاده از فرم پرس و جوی ساخت جدول (Make Table Query) برای جمع آوری داده های آرشیوی (آموزش پیشرفته اکسس)
آموزش نحوه استفاده از فرم پرس و جوی ساخت جدول برای جمع آوری داده های آرشیوی ...
بازدید: ١٢٢
محاسبه درصدهای یک پرسشنامه با استفاده از فرم پرس و جوی چند سطحی (آموزش پیشرفته اکسس)
محاسبه درصدهای یک پرسشنامه با استفاده از فرم پرس و جوی چند سطحی (آموزش پیشرفته اکسس)
آموزش محاسبه درصدهای یک پرسشنامه با استفاده از فرم پرس و جوی چند سطحی ...
بازدید: ٨٧
استفاده از فیلدهای محاسبه شده در فرم های پرس و جو (Queries) (آموزش پیشرفته اکسس)
استفاده از فیلدهای محاسبه شده در فرم های پرس و جو (Queries) (آموزش پیشرفته اکسس)
آموزش نحوه استفاده از فیلدهای محاسبه شده در فرم های پرس و جو (Queries) اکسس ...
بازدید: ١٣٢
نشر در اینترنت (آموزش Google Slide)
نشر در اینترنت (آموزش Google Slide)
آموزش نشر اطلاعات در اینترنت در گوگل اسلاید ...
بازدید: ١٠۵
همکاری با دیگران (آموزش Google Slide)
همکاری با دیگران (آموزش Google Slide)
آموزش نحوه همکاری با دیگران در گوگل اسلاید ...
بازدید: ١٢٢
افزودن یادداشتهای سخنران (آموزش Google Slide)
افزودن یادداشتهای سخنران (آموزش Google Slide)
آموزش نحوه افزودن یادداشتهای سخنران(Speaker Notes) در گوگل اسلاید ...
بازدید: ۶٧
نمایش خودکار اسلایدها (آموزش Google Slide)
نمایش خودکار اسلایدها (آموزش Google Slide)
آموزش نحوه نمایش خودکار اسلایدها در گوگل اسلاید ...
بازدید: ۴٨
ایجاد تصاویر متحرک (آموزش Google Slide)
ایجاد تصاویر متحرک (آموزش Google Slide)
آموزش نحوه ایجاد تصاویر متحرک در گوگل اسلاید ...
بازدید: ۵٠
ایجاد متن متحرک (آموزش Google Slide)
ایجاد متن متحرک (آموزش Google Slide)
آموزش نحوه ایجاد و ساخت متن متحرک در گوگل اسلاید ...
بازدید: ۵۶
استفاده از عملگر LIKE و کاراکترهای Wildcard برای تطبیق الگوها در بین رشته ها(آموزش پیشرفته اکسس)
استفاده از عملگر LIKE و کاراکترهای Wildcard برای تطبیق الگوها در بین رشته ها(آموزش پیشرفته اکسس)
آموزش نحوه استفاده از کاراکترهای Wildcardها در اکسس ...
بازدید: ۴٣۵
فرم های پرس و جوی Append(افزودن): افزودن خودکار داده ها از یک جدول به جدول دیگر (آموزش پیشرفته اکسس)
فرم های پرس و جوی Append(افزودن): افزودن خودکار داده ها از یک جدول به جدول دیگر (آموزش پیشرفته اکسس)
آموزش نحوه ایجاد و استفاده از فرم های پرس و جوی Append ...
بازدید: ۴٢۵

طراحی سایت و سئو توسط ضابط