بازدید: ٢٩۴٩

افزودن کامنت (آموزش اکسل 2007)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش اکسل 2007

1-در ابتدا Frog Farm را باز کنید.

2-در صفحه Numbers Per-Frog، بر روی سل I6 راست کلیک کنید.

 

آموزش اکسل 2007

 

3-در منوی ظاهر شده، بر روی گزینه Insert Comment کلیک کنید.

 

آموزش اکسل 2007

 

4-اکنون جمله زیر را تایپ کنید:

Pretty good profit margin, eh?

 

آموزش اکسل 2007

 

5-بر روی صفحه مزبور کلیک کنید. مثلث کوچک نارنجی رنگ نمایش داده شده در سل I6، بیانگر آن می باشد که این سل حاوی یک کامنت است.

 

آموزش اکسل 2007

 

6-اشاره گر ماوس را بر روی سل I6 ببرید. کامنت درج شده باید نمایش داده شود.

 

آموزش اکسل 2007

بازگشت به صفحه اصلی آموزش اکسل 2007

طراحی سایت و سئو توسط ضابط