بازدید: ۴٠٠١

مرتب سازی نتایج query (آموزش اکسس 2007)

   بازگشت به صفحه اصلی آموزش اکسس ۲۰۰۷

 

1-      در نوار آفیس ابتدا بر روی View ،سپس Design View کلیک کنید.

 

01queries9g1

 

2-      در فیلد Last Name بر روی سطر Sort کلیک کنید.

 

هنگامی که فلش رو به سمت پایین ظاهر می شود، بر روی آن کلیک کنید سپس بر روی Ascending کلیک کنید.

 

02queries9g2

 

3-      در نوار آفیس برروی  Run کلیک کنید.

 

Query مربوطه باید اجرا شود و رکوردها را برحسب فیلد Last Name و به ترتیب حروف الفبا مرتب کند.

 

03queries10g1

 

4-      در نوار آفیس ابتدا بر روی View سپس Design View کلیک کنید.

 

5-      در فیلد Customer Last Name ابتدا بر روی سطر Sort و سپس (not sorted) کلیک کنید.

 

04queries11g1

 

    بازگشت به صفحه اصلی آموزش اکسس ۲۰۰۷

 

طراحی سایت و سئو توسط ضابط